ชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

ชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

ชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพร

12 สิงหามหาราชินี

                            สมาชิกชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ที่ห้องประชุมมรกต  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด กำหนดการเริ่มโดยสมาชิกเบาหวานลงทะเบียนในช่วงเช้า จากนั้น นายอนันต์ จี๋คีรี ประธานชมรมสันติสุขเป็นผู้นำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยตัวแทนแม่ผู้สูงอายุเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ผู้ร่วมพิธีร่วมกันถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงค่าน้ำนม การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนันทนาการเสร็จแล้วจึงร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป