ชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้ป่วยเบาหวาน

ชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้ป่วยเบาหวาน

ชมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้ป่วยเบาหวาน

                ที่ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายอนันต์ จี๋คีรี ประธานชุมรมสันติสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนมกราคมพร้อมนำสมาชิกผู้ป่วยเบาหวานจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ พร้อมการพบปะพูดคุยในกลุ่มสมาชิก การทำกิจกรรมยึดเหยียดกล้ามเนื้อ การรับฟังบรรยายวิชาการในเรื่องการปรับโครงสร้างร่างกายโดยการบริหารท่ามณีเวทย์ โดยนางสาวนพมาศ วิภามณีโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่สอด การร่วมขับร้องเพลงรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่พร้อมการจับสลากของขวัญปีใหม่ปิดท้ายด้วยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยมีนายอนันต์ นางบุญมา จี๋คีรีและนางจันทนา อินอุดมาเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป