ชมรมสายสัมพันธ์ครอบครัวชุมชนอินทรคีรีเปิดกิจกรรมในหัวข้อ “ สูงวัยอย่างมีคุณค่านำพาสายสัมพันธ์ความผูกพันของครอบครัว

ชมรมสายสัมพันธ์ครอบครัวชุมชนอินทรคีรีเปิดกิจกรรมในหัวข้อ “ สูงวัยอย่างมีคุณค่านำพาสายสัมพันธ์ความผูกพันของครอบครัว

ชมรมสายสัมพันธ์ครอบครัวชุมชนอินทรคีรีเปิดกิจกรรมในหัวข้อ “ สูงวัยอย่างมีคุณค่านำพาสายสัมพันธ์ความผูกพันของครอบครัว

                    ที่ทำการชุมชนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินทางไปเป็นประธาน เปิดกิจกรรมในหัวข้อ “ สูงวัยอย่างมีคุณค่านำพาสายสัมพันธ์ความผูกพันของครอบครัว โดยมี นายมงคล เกตุวงศ์ ประธานชุมชนอินทรคีรี นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด  อสม.และผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ วิทยากรจากสถานี ตร.ภูธรแม่สอด งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย จนท.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก รพ.แม่สอด เดินทางมาให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุในวันนี้ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายงานจราจรและเพื่อให้ความรู้ในเรื่องบทบาทของผู้สูงวัยในการให้ความช่วยเหลือหญิงหลังคลอดในชุมชนในเรื่องนมแม่ซึ่งเป็นต้นทุนทางสมองของเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน การให้อาหารเสริมตามวัย และที่สำคัญยังเป็นการทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข มองเห็นคุรค่าในตนเอง กิจกรรมในวันนี้เป้นไปด้วยความสนุกสนานและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน///////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป