ชมรมเปตองจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนส์ลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ชมรมเปตองจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนส์ลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ชมรมเปตองจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนส์ลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

                คณะกรรมการชมรมเปตองนครแม่สอดร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและสถานศึกษาใกล้เคียง จัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนส์ลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า โดยมีนายศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและนางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการรักษาการณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานชมรมเปตองพร้อมคณะกรรมการชมรมเข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีสถานศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนแม่สอดและประชาชนผู้ให้สนใจในเกมส์กีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อ พัฒนาฝีมือนักกีฬาเปตองระดับเยาวชนให้สูงขึ้น เพื่อคัดตัวนักกีฬาเปตองของทางเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย เคารพกติกา มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมเปตองนครแม่สอดให้ได้รับทราบ ซึ่งการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนส์ลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2558 โดยใช้สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสนามกีฬาเปตองชั่วคราวของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  

โดยสนามที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

สนามที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

สนามที่ 3 วันที่ 22 สิงหาม ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

สนามที่ 4 วันที่ 12 กันยายน ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สนามที่ 5 วันที่ 26 กันยายน ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

สนามที่ 6 วันที่10 ตุลาคม ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

และสนามที่ 7 วันที่ 24 ตุลาคม ใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทางชมรมเปตองนครแม่สอดจึงฝากประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจในเกมส์กีฬาเปตองเข้ารับชมการแข่งขันได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป