ชมรมเปตองนครแม่สอดจัดการแข่งขันเปตองวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

ชมรมเปตองนครแม่สอดจัดการแข่งขันเปตองวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

ชมรมเปตองนครแม่สอดจัดการแข่งขันเปตองวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

                ชมรมเปตองนครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันเปตอง วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร ประธานชมรมเปตองแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันและนายไพฑูรย์ สมัครบุตร ที่ปรึกษาชมรมเปตองแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนนักเรียนและกลุ่มประชาชนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว กำหนดการพิธีประกอบไปด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงราชสดุดี ก่อนทำการแข่งขันประเภทเยาวชนนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไป กิจกรรมการแข่งขันเปตองวันแม่แห่งชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ดีมีสุข โดยมีการส่งเสริมศิลปาชีพและอื่นๆอีกนานัปการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชนและเยาวชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยและห่างไกลยาเสพติด

ภาพ/ข่าว โดย เกียรติศักดิ์ เมฆหมอก

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป