ชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

ชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

ชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

                                    ชาวบ้านชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าร่วมเดินทางไปถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยยังสำนักสงฆ์บ้านห้วยปลากอง อำเภอแม่ระมาด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี คนไทย ชาวพม่าและชาวกระเหรียงที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าต่างให้ความสำคัญและมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งนี้ทุกคนควรได้รู้จักและเข้าหลักธรรมคำสอนในการปฏิบัติตนตามหลักการของพุทธศาสนามากขึ้น ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น บำรุงรักษาบวรพระพุทธศาสนา ตามแบบอย่างที่พุทธศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ ตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป