ชาวกะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดประเพณี “เรียกขวัญ ผูกข้อมือชาวกะเหรี่ยง” เพื่อความเป็นสิริมงคลของลูกหลาน ประจำปี 2558

ชาวกะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดประเพณี “เรียกขวัญ ผูกข้อมือชาวกะเหรี่ยง” เพื่อความเป็นสิริมงคลของลูกหลาน ประจำปี 2558

ชาวกะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดประเพณี “เรียกขวัญ ผูกข้อมือชาวกะเหรี่ยง” เพื่อความเป็นสิริมงคลของลูกหลาน ประจำปี 2558

 เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่สำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาท หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมเดช ต๊ะทองคำ กำนันตำบลแม่ปะ ร่วมกับ นายตานส่วย กำนันบ้านโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยง บ้านโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดประเพณี “เรียกขวัญ ผูกข้อมือชาวกะเหรี่ยง” ครั้งที่ 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลของลูกหลาน ประจำปี 2558 เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องชาวไทย เมียนมา และพี่น้องชาวกะเหรี่ยง ซึ่งถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ชาวกะเหรี่ยง ยังคงยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี หรือช่วงเดือนเก้า เดือนสิงหาคม ชาวกะเหรี่ยงจะประกอบพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ เพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ทำพิธีผูกข้อมือ เพราะเชื่อกันว่า ขวัญจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จึงต้องเรียกขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้ชีวิตในฝั่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีมงคลประจำปี ที่นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์รากฐานทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ และยังเป็นการใช้พื้นที่กิจกรรมสะท้อนคุณค่าและตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองอย่างกะเหรี่ยงได้อีกทางหนึ่ง

นายสมเดช ต๊ะทองคำ กำนันตำบลแม่ปะ กล่าวว่า ประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้าเป็นรากวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีความแตกต่างกันไปตามเชื้อสาย หรือ ถิ่นฐานกำเนิด แต่มีจุดประสงค์หลักเดียวกัน คือ การเรียกขวัญ สร้างกำลังใจ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน ที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน/////////////////////

ภาพ / ข่าว ชมมณี  เสืออ่ำ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป