ชาวชุมชนวัดหลวง หมู่บ้านถุงทอง ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ กำจัดขยะ ในชุมชน

ชาวชุมชนวัดหลวง หมู่บ้านถุงทอง ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ กำจัดขยะ ในชุมชน

ชาวชุมชนวัดหลวง หมู่บ้านถุงทอง ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ กำจัดขยะ ในชุมชน

                นายเอกลักษณ์ มหาวงศ์ ประธานชุมชนวัดหลวงพร้อมชาวบ้านในชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านถุงทองนำแรงงานต่างด้าวชาวพม่าร่วมมือกันทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ โคลนเลนที่อุดตัน ออกกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลกีดขวางการไหลเวียนของน้ำซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีน้ำท่วมขัง การสัญจรเข้าออกของคนในชุมชนที่จะต้องเดินลุยน้ำเข้าออกเป็นประจำ เด็กนักเรียนในชุมชนที่จะต้องเดินทางโดยใช้เส้นทางนี้ ร่วมมือกับชาวบ้าน และตำรวจชุมชนวัดหลวง ช่วยกันพัฒนาภายในชุมชนเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูใน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป