ชาวชุมชนสักทองและเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณะ Big Cleaning Day เทอดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ชาวชุมชนสักทองและเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณะ Big Cleaning Day เทอดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ชาวชุมชนสักทองและเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณะ Big Cleaning Day  เทอดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                                   ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝน วัชพืชเศษหญ้าใบไม้ได้ขึ้นรกร้าง ตามไหล่ทางบริเวณชุมชน นำโดยนางอัมพร ปันเถิน ประธานชุมชนสักทองนำชาวชุมชนสักทองจำนวน 20 คนโดยได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลนครแม่สอดโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกตัดกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า พร้อมทำความสะอาดเก็บกวาด ถางหญ้า ปรับภูมิทัศน์ บริเวณชุมชน วัด ถนนและคูคลอง ทั้งนี้เพื่อเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และจัดกิจกรรมวันทำความสะอาด Big Cleaning Day ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดียิ่งและทางเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกทำการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการหักโค่นเมื่อฝนตก พายุพัดแรง ป้องกันการเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงและเกิดอันตรายหากมีการหักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจรและยวดยานพาหนะที่ใช้สัญจรในบริเวณเส้นทางดังกล่าว

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป