ชาวชุมชนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมใจกันขุดลอกคูคลองเพื่อป้องกัน และรับมือกับน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน

ชาวชุมชนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมใจกันขุดลอกคูคลองเพื่อป้องกัน และรับมือกับน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน

ชาวชุมชนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมใจกันขุดลอกคูคลองเพื่อป้องกัน และรับมือกับน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน

                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ชุมชนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อร่วมกับประชาชนขุดลอกคูคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน โดยมีนายมงคล  เกตุวงศ์  ประธานชุมชนอินทรคีรี  นำประชาชนภายในชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนเพื่อรับมือน้ำท่วมแม่สอดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้สะดวกต่อการระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขัง โดยการระดมกำลังทั้งชาวบ้านในชุมชน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ พร้อมทำความสะอาด กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล เลนโคลน ที่กีดขวางเส้นทางน้ำออกจากท่อและรางระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป