ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                          ชาวบ้านในแต่ละชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อาทิชุมชนชุมพลพัฒนา ชุมชนสองแคว1 ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนสันต้นปินและชุมชนปู่แดง ได้ร่วมกันออกพัฒนาชุมชน เก็บกวาด เช็ดถู บริเวณอาคารที่ทำการชุมชน ปรับภูมิทัศน์สถานที่ ตัดหญ้าที่ขึ้นรกร้างบริเวณไหล่ทางในเขตชุมชนของตน และบริเวณหน้าที่ทำการชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 83 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเศษขยะ ดินโคลน สกปรก ชาวบ้านในแต่ละชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันในการร่วมพัฒนาบริเวณชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันนี้

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป