ชาวบ้านตื่น!!! ต้นไม้สีทอง คาดเจ้ามือหวยรับทรัพย์อื้อ

ชาวบ้านตื่น!!! ต้นไม้สีทอง คาดเจ้ามือหวยรับทรัพย์อื้อ

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชาวบ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบต้นไม้สีทองสวยงาม บริเวณริมถนน ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เป็นต้นกุ่มบก หรือชาวบ้านเรียกต้นก่าม ลักษณะเป็นต้นไม้ที่แตกจากรากเก่าที่โดนรถขุดขึ้นเพื่อทำถนน สูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งในรากเดียวกันที่แตกขึ้นมาก็เป็นสีเขียวปรกติ มีเพียงยอดเดียวที่แตกขึ้นมาเป็นสีทองสวยงาม สถานที่ดังกล่าวเป็นที่นาของแม่มาก คำยางจ้อง หลังจากข่าวได้แพร่สะพัด จากการส่งรูปภาพทางสื่อเฟชบุ๊ค ได้มีขาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง เดินทางมาดูต้นไม้กันอย่างคับคั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจกันเพิ่มขึ้น แม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ยังมีชาวบ้าน เข้าคิวจุดธูปขอหวยกันอย่างตั่งใจ…

       นางสมัย บุญศร กล่าวไห้ฟังอย่างตื่นเต้นว่า ตั้งแต่เกิดมาแม่ก็ยังไม่เคยเจอต้นไม้ที่มีความสวยงามเป็นสีทองอย่างนี้เลย คงเป้นเพราะที่เรามีการขุดลอกหนองก่ามประจำหมู่บ้านของเราใหม่ เจ้าพ่อหนองก่ามคงมีความดีใจที่จะมีหนองน้ำที่ใหญ่ขึ้นและสวยขึ้น จึงจะบอกกล่าวให้ชาวบ้านของเราได้มีความยินดีเช่นกัน แม่สมัยยังกล่าวต่ออีกว่า ถึงอย่างไร แม่ก็ขอให้ลูกหลานของเราโชคดีทุกคน จะให้มีแรงในการพัฒนาหมู่บ้านของเราต่อไป..

        ต้นก่ามหรือต้นกุ่มบก ในภาษาบาลีจะเรียกว่า “ต้นกักกุธะ” หรือ “ต้นกกุธะ” ส่วนชาวฮินดูจะเรียกว่า “มารินา” ซึ่งตามพระพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้นำผ้าบังสุกุลที่ห่อศพนางมณพาสี ในป่าช้าผีดิบ (อามกสุสาน) ไปทรงซัก แล้วนำผ้าบังสุกุลดังกล่าวไปตากที่ต้นกุ่มบก โดยพฤกษเทวดาที่สถิตอยู่ ณ ต้นกุ่มบก ก็ได้น้อมกิ่งของต้นให้ต่ำลง เพื่อให้พระพุทธเจ้าทรงตากจีวร

         อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของชาวพุทธ ที่ชาวบ้านรักเคารพและศรัทธา จึงเป็นที่มาของการกระจายข่าวกันอย่างรวดเร็วของชาวบ้าน และก็มีความหวังกับหวยใต้ดิน ที่เป็นเพียงความหวังเล็กๆของชาวบ้าน ในช่วงที่เราหาที่พึ่งยากขึ้นทุกวัน 

สว่าง  สุขแสง

รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง