ชาวบ้านรอบเหมืองเลยยื่นฟ้องกรณีรายงานการไต่สวนฯ และเวทีรับฟังความคิดเห็น

ชาวบ้านรอบเหมืองเลยยื่นฟ้องกรณีรายงานการไต่สวนฯ และเวทีรับฟังความคิดเห็น

20141011180013.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 12.15 น. ตัวแทนชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้าน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบรอบเหมืองทองคำของบริษัททุ่งคำ จำกัด ได้รวมตัวกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานี โดยมีประเด็นสำคัญคือ 

1.ขอให้เพิกถอนรายงานการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ที่ผู้ถูกฟ้องคดี คืออุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และอดีตกำนันตำบลเขาหลวงได้บันทึกให้แก่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

2.ขอให้เพิกถอนรายงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public scoping)ของบริษัททุ่งคำ จำกัด เนื่องจากข้อความในรายงานฉบับดังกล่าว มีข้อมูลในสาระสำคัญที่เป็นเท็จในส่วนที่เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าน้ำซับซึม 

3.ขอให้ศาลปกครองกำหนดเขตพื้นที่พิพาทภูเหล็ก แปลงที่ 104/2539 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและป่าน้ำซับซึม ห้ามการประกอบกิจการใด เว้นแต่สงวนรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศแต่เพียงอย่างเดียว

 

ที่มา : เพจเหมืองแร่เมืองเลย

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง