ชาวบ้านแม่วินเข้ายื่นหนังสือผู้ว่าเชียงใหม่ ชะลอการประกาศอุทยานออบขานและยุติการก่อสร้างสำนักงานหน่วยพิทักษ์ฯ

ชาวบ้านแม่วินเข้ายื่นหนังสือผู้ว่าเชียงใหม่ ชะลอการประกาศอุทยานออบขานและยุติการก่อสร้างสำนักงานหน่วยพิทักษ์ฯ

วันนี้ 22 ต.ค. 58 ชาวบ้านตำบลแม่วิน 19 หมู่บ้าน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 30 คน เข้ายื่นจดหมายเพื่อชะลอการประกาศอุทยานออบขานและยุติการก่อสร้างสำนักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติซึ่งมีโครงการจะดำเนินโครงการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการและอาคารของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช ประมาณค่าก่อสร้าง 3,080,000 บาท โดยจะยื่นต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ กรรมการอำนวยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

ในช่วงเช้าได้เข้ายื่นต่อนายอำเภอแม่วาง และเดินทางต่อมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 14.00 น. ได้มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยในเบื้องต้นได้แจ้งว่าทางจังหวัดยังไม่มีการดำเนินการในการก่อสร้างสำนักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานฯเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ

นายบุเจ้ ไศลทองเพริศ ประธานเครือข่ายชาวบ้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำวางตอนบน กล่าวว่า “ตนเชื่อว่าประชาชนในเขตตำบลแม่วิน สามารถดูแลพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ลำน้ำ ได้ด้วยตนเอง ที่ผ่านมาเรามีกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เคร่งครัด ชาวบ้านผูกพันกับป่ามานาน ซึ่งหลังจากที่มีโครงการสร้างสำนักงานหน่วยงานพิทักษ์ในเขตพื้นที่ชุมชนสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้านเป็นอย่างมาก ทั้งต่อการดำเนินชีวิตและที่ทำกินซึ่งถือครองมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้ว” 

 

 ABOUT THE AUTHOR

เดินทาง