ชาวบ้านแห่กราบไหว้สักการะ “เจ้าแม่ตะเคียนสะไบทอง- แม่ตะเคียนสร้อยฟ้า และแม่ตะเคียนสร้อยแก้ว”วัดบุญญาวาส แม่สอด ก่อนวันหวยออก

ชาวบ้านแห่กราบไหว้สักการะ “เจ้าแม่ตะเคียนสะไบทอง- แม่ตะเคียนสร้อยฟ้า และแม่ตะเคียนสร้อยแก้ว”วัดบุญญาวาส แม่สอด ก่อนวันหวยออก

ชาวบ้านแห่กราบไหว้สักการะ “เจ้าแม่ตะเคียนสะไบทอง- แม่ตะเคียนสร้อยฟ้า และแม่ตะเคียนสร้อยแก้ว”วัดบุญญาวาส แม่สอด ก่อนวันหวยออก

 ชาวบ้านแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ทยอยเดินทางไปที่วัดบุญญาวาส บ้านเหนือ อ.แม่สอด จ.ตาก อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวัน และกลางคืน ทั้งนี้ เพื่อกราบไหว้สักการะบูชา “เจ้าแม่ตะเคียนสะไบทอง- แม่ตะเคียนสร้อยฟ้า และแม่ตะเคียนสร้อยแก้ว”ก่อนวันหวยออก  ซึ่งขุดพบที่ลำห้วยแม่สอด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา และนำมาไว้ที่วัดบุญญาวาส ตามที่ชาวบ้าน-คนทรงเจ้า-ผู้เฒ่า ผู้แก่ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ฝันเหมือนกันว่า มีต้นตะเคียน อายุกว่า 300 ปี ถูกฝังอยู่ใต้ลำห้วยแม่สอด และต้องการให้นำขึ้นมาไว้ที่วัด    

อีกทั้งล่าสุดมีการเล่ากันแบบปากต่อปากว่า พระอธิการสมหมาย อติปญโญ เจ้าอาวาสวัด ตลอดจนคณะศรัทธาวัด กรรมการวัด และชาวบ้านบ้านเหนืออีกหลาย ยังฝันพร้อมกันว่า ต้นตะเคียนที่ขุดจากลำห้วยแม่สอด มีทั้งหมด 3 ต้น คือต้นตะเคียนแม่ต้นใหญ่นั้นมีชื่อว่า เจ้าแม่สไบทอง และค้นตะเคียนลูก 2 ต้น คือตะเคียนแม่สร้อยฟ้า(พี่) และตะเคียนสร้อยแก้ว(น้อง) โดยทางพระอธิการสมหมาย อติปญโญ เจ้าอาวาสวัด และคณะศรัทธาวัด ชาวบ้านเหนือ จะร่วมบริจาคเพื่อสร้างศาล เป็นตำหนักถวายให้ต้นตะเคียนภายในวัดด้วย ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดบุญญาวาส

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป