ชาวบ้านแห่จับปลาหลังน้ำแห้ง – ระหว่างขุดลอกอ่างน้ำพลิกวิกฤตเป็นโอกาสป้องกันบรรเทาสาธารภัย เขต.9 จังหวัดพิษณุโลกจัดงบ16ล้านฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา

ชาวบ้านแห่จับปลาหลังน้ำแห้ง – ระหว่างขุดลอกอ่างน้ำพลิกวิกฤตเป็นโอกาสป้องกันบรรเทาสาธารภัย เขต.9 จังหวัดพิษณุโลกจัดงบ16ล้านฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา

ชาวบ้านแห่จับปลาหลังน้ำแห้ง – ระหว่างขุดลอกอ่างน้ำพลิกวิกฤตเป็นโอกาสป้องกันบรรเทาสาธารภัย เขต.9 จังหวัดพิษณุโลกจัดงบ16ล้านฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา

                ในช่วงวันหยุด เด็กๆและชาวบ้าน ช่วยกันจับปลาที่อ่างเก็บน้ำ บ้านรวมไทยฯ 7 ซึ่งอยู่ระหว่างที่ผู้ประกอบการสูบน้ำออกจากอ่างเพื่อทำการ ขุดลอกอ่างตามโครงการพื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ  นายสมาน เพชรคง ผู้ใหญ่รวมไทยพัฒนา 7 หมู่3.ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก  กล่าวว่า ปภ.เขต9 จังหวัดพิษณุโลก  ได้มาทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านรวมไทยพัฒนา7 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก อยู่ระหว่าง  การดำเนินการ   ผู้รับจ้างเปิดน้ำออก เพื่อทำการขุดลอกอ่าง ทำให้น้ำแห้ง ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันจับปลาหลังจากหน่วยงาน ปภ.เขต.9 จังหวัดพิษณุโลก มาขุดลอกอ่างน้ำ โดยชาวบ้านได้มากันแต่เช้าตรู่เป็นจำนวนมาก เพื่อมาจับปลา นำไปประกอบอาหาร อ่างน้ำนี้ขุดลอกในเนื้อที่ประมาณ50ไร่ หากขุดลอกคลอง เสร็จแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก ใช้ในการเกษตร เก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งและ  ทุกปีช่วง เดือน 12 วันลอยกระทง ก็จะมีการแข่งเรือพายซึ่งเป็นประเพณีที่ร่วมกันทำมาอย่างยาวนาน   การขุดลอกอ่างจะเกิดประโยชน์มาก ทำให้กักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และอบต.รวมไทยพัฒนา โดย.นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกอบต.รวมไทยฯ มีนโยบายจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ต่อไป   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป