ชาวบ้านโวย !!!สุดทน บ่น..มาหลายปีถนนในหมู่บ้านไม่ดี… เกิดอุบัติเหตุ ทุกปี”ไม่มีใครเหลียว..แล” เคยรวมเงินและรับบริจาค เป็นจำนวนมากนำมาซ่อมแซม

ชาวบ้านโวย !!!สุดทน บ่น..มาหลายปีถนนในหมู่บ้านไม่ดี… เกิดอุบัติเหตุ ทุกปี”ไม่มีใครเหลียว..แล” เคยรวมเงินและรับบริจาค เป็นจำนวนมากนำมาซ่อมแซม

ชาวบ้านโวย !!!สุดทน บ่น..มาหลายปีถนนในหมู่บ้านไม่ดี… เกิดอุบัติเหตุ ทุกปี“ไม่มีใครเหลียว..แล” เคยรวมเงินและรับบริจาค เป็นจำนวนมากนำมาซ่อมแซม

                เมื่อวันที่26สิงหาคม2558 ชาวบ้านร่มเกล้าสหมิตรหมู่ที่ 5ตำบลคีรีราษฎร์อ.พบพระ จ.ตาก กำลังได้รับความเดือดจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ไปมาไม่สะดวก บางครั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นายอาตี๋ ยอลือผู้ใหญ่บ้านร่มเกล้า สหมิตร เล่าว่าบ้านร่มเกล้าสหมิตร มีประชากรประมาณ3,000  คนจำนวนครัวเรือนประมาณ 500 ครัวเรือน มีหลายชนเผ่าที่อยู่ร่วมกัน ที่ผ่านมา หมู่บ้านได้แยกเป็น อีก1หมู่ คือบ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่13 ซึ่งอยู่คนละฝากถนน แต่ชุมชนก็อยู่ติดกัน และก็ทำกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในหมูร่วมกัน ปกติเหมือนเดิมถนนที่เสียหายชาวบ้านเคยเรี่ยไรเงินนำมาซ่อมแซม วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว.เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งผู้ใหญ่บ้านกล่าวนายชีเพ่ พ่อคำรองนายกอบต.คีรีราษฎร์กล่าวว่าทางอบต.คีรีราษฎร์ ใด้รับการร้องเรียน จากชาวบ้านตามความเดือดร้อน และจะใด้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ก็ยังไม่ใด้รับการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทางอบต.ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาถนนเส้นทางนี้มีประชากรหลายหมู้บ้าน ใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ มี บ้านห้วยใผ่,บ้านป่าคาเก่า,บ้านป่าคาใหม่และสามารถไปยังบ้านป่าหวาย ซึ่งมีน้ำตกป่าหวายเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งหนึ่ง ของอำเภอพบพระ ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและยังเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ของชาวบ้านรองนายกอบต.กล่าว

 ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป