ชาวพะเยาร่วมสร้างขัว(สะพาน)บุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาเพื่อเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาปี 2559

ชาวพะเยาร่วมสร้างขัว(สะพาน)บุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาเพื่อเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาปี 2559

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างขัว(สะพาน)บุญวัดติโลกอาราม{ชั่วคราว}..เนื่องจากน้ำกว๊านพะเยาแห้งมากไม่สามารถเวียนเทียนกลางน้ำด้วยเรือได้.

เช้านี้..วันเสาร์ที่ 30 เมย.2559 สารสนเทศเพื่อชุมชนได้ตั้งใจที่จะไปติดตามความคืบหน้าของการสร้างขัว(สะพาน)บุญวัดติโลกอาราม ในอดีตผมเองได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมบุกเบิกพุทธสถานแห่งนี้ คือ โครงการกู้วัดติโลกอาราม ในสมัยอดีตท่านธนเษก อัศวานุวัตร พร้อมด้วยชาวพุทธในจังหวัดพะเยาที่บุกเบิกรื้อฟื้นพุทธสถานแห่งนี้ ถึงแม่จะสร้างวัดไม่สำเร็จ แต่ก็ได้ทิ้งมระดกแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และก็ได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดพะเยาได้ดีทีเดียว

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่โดงดังไปทั่วโลกก็คือ “การเวียนเทียนทางน้ำแห่งเดียวในโลก” นั่นเอง แต่ในปี 2559 นี้กว๊านพะเยาได้ประสบภาวะภัยแล้งอย่างสุด ๆ ทำให้การสืบสานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำปีนี้ ไม่สามารถเวียนเทียนด้วยเรือพายได้ แต่ความตั้งใจของชาวพุทธในจังหวัดพะเยาก็ไม่ย่อท้อ พริกวิกฤตให้เป็นโอกาส พลิกมุมมองของการท่องเที่ยวไปอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจ คือ “การสร้างขัว(สะพาน) บุญวัดติโกลอาราม” เป็นสะพานที่จะสร้างชั่วคราว ใช้ในการบำเพ็ญบุญในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2559 นี้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พค.2559 นี้..นับว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว..

ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านพระครูวิสิฐวรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ,พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงคำ,สจ.ชุติกาญจน์ พัวศิริ สจ.เขต 5 อ.เมืองพะเยา และท่านวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเะยา

ขอขอบคุณท่าน”วรวิทย์ บุรณศิริ” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เป็นผู้จุดประกายกิจกรรมการท่องเที่ยวทางบุญในครั้งนี้..
จังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำสะพานชั่วคราวข้ามเพื่อให้ประชาชนได้ไปทำบุญแล้วเวียนเทียนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา. ที่จะมาถึงน ี้ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..