ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนับพันต่างเฉลิมฉลองรับวันฮารีรายอ หรือ วันอีดิ้ลฟิตตรี่

ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนับพันต่างเฉลิมฉลองรับวันฮารีรายอ หรือ วันอีดิ้ลฟิตตรี่

ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนับพันต่างเฉลิมฉลองรับวันฮารีรายอ หรือ วันอีดิ้ลฟิตตรี่

                หลังมีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีให้เช้าของวันที่ 17 กรกฎาคม ปี 2558 เป็นวันอิดิ้ลฟิตรี่หรือวันฮารีรายอ พี่น้องชาวมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลาม ต่างจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองรับวันฮารีรายอ โดยในช่วงเช้าพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายจะเดินทางไปยังสุเหร่าเพื่อทำพิธีละหมาดพร้อมขอพรร่วมกัน วันฮารีรายอหรือวันอิดิ้ลฟิตรี่ เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา ในวันฮารีรายอ ชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะ สังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม บรรยากาศในวันฮารีรายอเป็นอย่างอบอุ่น ชาวมุสลิมจะรู้สึกดีใจและมีความสุขที่สุด ประทับใจในวันนี้ บรรดาลูก จะขออภัยต่อพ่อแม่ มีการแสดงความรักและความเคารพญาติผู้ใหญ่ด้วยการสวมกอด การจูบมือ การหอมแก้มทั้งสองของพ่อแม่ เป็นการแสดงความรัก ลูกหลานที่อยู่ต่างภูมิลำเนาต่างกลับบ้าน เมื่อมาขออภัยและอำนวยพรให้พ่อแม่ ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์   เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป