ชาวหนองแคนถึงกับ ตะลึง!! หลังเห็นข้าวหอมมะลิเป็นแบบนี้

ชาวหนองแคนถึงกับ ตะลึง!! หลังเห็นข้าวหอมมะลิเป็นแบบนี้

    ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคน ได้อบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับสินค้าของตำบลหนองแคนโดยการนำผลผลิตในตำบลมายกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่า หลักสูตรดังกล่าวได้นำข้าวหอมมะลิ ถั่วเขียว รังไหม และสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

                    นางสาวพิกุล สีนาต หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าตามที่ตำบลหนองแคนได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในตำบลนั้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าพื้นที่นี้มีความพร้อมในการพัฒนาเนื่องจากมีการจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง มีผู้นำหัวก้าวหน้า และมีสินค้าเกษตรอินทรีย์หลายอย่างมากโดยเฉพาะข้าว เดิมทีทางกลุ่มก็ได้พัฒนามาหลายอย่าง เช่น แปรรูปข้าว นวตกรรมจากข้าว ผงพอกหน้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะผู้คนหันมารักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น และวันนี้เราพัฒนายกระดับเพิ่มจากเดิมคือการนำข้าวหอมมะลิมาแปรรูปเป็นสบู่เพื่อสุขภาพผิวที่ดี ซึ่งทุกกระบวนการผลิตเน้นความเป็นธรรมชาติทั้งหมดเพื่อเข้าหลักการของพื้นที่อาหารปลอดภัย และได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับได้

       จากนี้ตำบลหนองแคนจะร่วมกันสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ส่งเสริมให้พี่น้องในพื้นที่ลุกขึ้นมา พึ่งตนเอง ให้รายรับมากกว่ารายจ่าย จัดการเศรษฐกิจในชุมชนของตนเองโดยไม่หวังพึ่งภายนอก เพราะเรามีความเชื่อว่าชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง