ชาวอำเภอน้ำยืน ที่ร่วมกันฟื้นฟูแวดล้อมลำโดมใหญ่ ด้วยการปั้น em ball

ชาวอำเภอน้ำยืน ที่ร่วมกันฟื้นฟูแวดล้อมลำโดมใหญ่ ด้วยการปั้น em ball

ชาวอำเภอน้ำยืน ที่ร่วมกันฟื้นฟูแวดล้อมลำโดมใหญ่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ด้วยการปั้น em ball ขึ้น เพื่อบำบัดฟื้นฟู ลำโดมใหญ่ ในพื้นที่ บ้านหนองโพด บ้านโพนทอง บ้านกุดเชียงมุน บ้านท่าแสนคูน บ้านดงกระชู ในลำน้ำความยาว 10 กิโลเมตร 

 ABOUT THE AUTHOR

http://narinsa9.blogspot.com/ E-mail : athit_300@hotmail.com narinsa@windowslive.com narinsa9@gmail.com Facebook : www.facebook.com/narinsa twitter : twitter.com/narinsa