ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจัดงานประเพณี งานปีใหม่ม้ง

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจัดงานประเพณี งานปีใหม่ม้ง

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจัดงานประเพณี งานปีใหม่ม้ง

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณสนามกีฬากลางบ้านเจดีย์โคะ หมู่ 6 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัชวาลย์ แสงจ๊า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ นายไพฑูรย์ อินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 10 ในพื้นที่ตำบลมหาวันเข้าร่วมงาน กว่า 1.000 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การโยนลูกช่วง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตีลูกข่าง วิ่งเปี้ยว การแข่งขันชักกะเย่อ เป้น้ำ และการแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การประกวดเดินโชว์เสื้อผ้าม้ง การร้องเพลง และการแสดงละครบนเวทีโดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักทีเดียว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า สำหรับปีใหม่ม้งนั้น จะตรงกับเดือนขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของทุกปี แต่ปีนี้ได้เลื่อนมาจัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย และเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การโยนลูกช่วงของหนุ่มสาว คนแก่คนเฒ่า ได้ถือว่าการจับคู่โยนลูกช่วงเป็นการเลือกคู่ โดยผู้หญิงเป็นฝ่ายมีสิทธิ์เลือก ถ้าชอบคนไหนก็สามารถเลือกโยนกับคนนั้น วันขึ้นปีใหม่ชาวม้ง ก็จะต้องเตรียมหมูไก่ ธูปเทียนเส้นไหว้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อขอพรด้วย ปีนี้ได้กำหนดการจัดการปีใหม่ม้งจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559 โดยในปีนี้ได้มีการรณรงค์ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สวมชุดพื้นเมือง หรือชุดประจำเผ่าด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่าเพิ่มเติมอีกว่า ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดมาเป็นเวลานานความเป็นอยู่โดยทั่วไปจะยึดอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักการดำรงชีวิตจะยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าของชุมชน ต่อกันมา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอแม่สอดประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีไว้ให้แก่ชุมชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติต่อไปและคงอยู่อย่างยังยืน /////////////////////////////////////เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว//////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป