ชุมคน ชุมชน คนใต้: สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็น

ชุมคน ชุมชน คนใต้: สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็น

29 มิ.ย. 2559 ในงาน “จับปลาต้องลงน้ำ: 30 ปี กับบทเรียนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนภาคใต้” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา บนเกาะยอกลางทะเลสาบสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนักพัฒนาเอกชน (NGOs) แกนนำชุมชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินเพื่อสังคม สื่อมวลชนในภาคใต้ และส่วนหนึ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 300 คน

20162906220936.jpg

นอกจากจะเป็นการนัดหมายใหญ่ของกลุ่มต่างๆ ที่ทำงานขับเคลื่อนวาระในพื้นที่ภาคใต้จะมีโอกาสได้มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังมีวงเสวนาวิชาการเรื่อง “ชุมคน ชุมชน คนใต้: สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็น”

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์, ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ และคุณบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย และมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

20162906220223.jpg
ขอบคุณภาพจาก
 Muhammad Dueramae โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หนึ่งในวิทยากรที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการสร้างสันติภาพชายแดนใต้โดยสร้างเครือข่ายผ่าน‎พื้นที่สาธารณะ‬ ได้ให้สัมภาษณ์กองบรรณาธิการนักข่าวพลเมืองภาคใต้ถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อ‎ภาคประชาสังคม‬กลุ่มต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนเป็น‎วาระร่วมกันของภาคใต้‬ ความว่า

“การสร้างพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่กลาง‬ จะทำให้ประชาชนได้มีสิทธิ์และบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะจากพื้นที่รากหญ้าจริงๆ ซึ่งเครือข่ายที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมในภาคใต้ตอนนี้มีการทำงานที่เข้มข้นและมีประสบการณ์มากพอสมควร เมื่อประเด็นเกิดการเชื่อมร้อยต่อกันระหว่างภาคใต้ตอนบนและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีคิดในการเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนประเด็นเพื่อสร้าง‎พื้นที่ทางการเมือง‬ รวมถึงยุทธวิธีในการผลักดันประเด็น ผมคิดว่าจะช่วยให้พื้นที่กลางที่ว่านี้สามารถขยายออกและจะเป็นพลังถ่วงดุลในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง‬สังคมในทางที่ดี”

ทางด้าน สมบูรณ์ คำเเหง เลขาธิการ คกก.ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ยังให้สัมภาษณ์กองบรรณาธิการนักข่าวพลเมืองภาคใต้เรื่อง 30 ปี กับบทเรียนการเคลื่อนไหวประชาสังคมภาคใต้ รวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาและจังหวะก้าวต่อไปในอนาคตว่า

“จากนี้ไปคนใต้ต้องตัดสินใจอนาคตตัวเองเพราะว่ารัฐส่วนกลางพยายามจัดวาง การพัฒนาอุตสาหกรรมเเละวัตถุ เห็นได้จากเเผนพัฒนาของสภาพัฒฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล สงขลา มีการพูดถึงเรื่องพลังงานในภาคใต้เเละรวมไปถึงความต้องการของน้ำมันที่จะต้องขุดมากขึ้น การใช้ทรัพยากรเหมืองเเร่ พลังงานถ่านหิน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ภาคใต้เปลี่ยนไปอย่างเเน่นอน” และกล่าวเพิ่มเติมว่า

“เราเชื่อว่าการพัฒนาถ้าเอา GDP เป็นตัวตั้ง ก็จะเป็นเพียงการพัฒนาเฉพาะทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทั้งในความเป็นจริงไม่ใช่เเค่เรื่องรายได้ เเต่ต้องพูดถึงความสุขของประชากรในภาคใต้ด้วย เเละเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างทางเลือกในการพัฒนาที่ดีกว่านั้นได้ รวมไปถึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างไรให้ยั่งยืนกับคนใต้ในระยะยาว เราพยายามสร้างทางเลือกเเละพยายามสื่อสารกับสังคมโดยใช้เหตุผลใช้ข้อมูลกับทางรัฐบาลพอสมควรที่จะต้องคัดง้างความคิดกับกระเเสของการพัฒนาของโลก กับ การพัฒนาทางเลือก เพราะภาคใต้ยังมีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น พืชทางเศรษฐกิจ ทะเล ภูเขา เเละป่าไม้ ภาคใต้มีศักภาพที่โดดเด่น ณ วันนี้หากเราต้องการพัฒนาเเล้วไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรเราก็จะเสียใจในอนาคต”

ชมคลิปบรรยากาศของวงเสวนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

คลิปที่ 1
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946364148806129/

คลิปที่ 2
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946365645472646/

คลิปที่ 3
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946377588804785/

คลิปที่ 4
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946381402137737/

คลิปที่ 5
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946393965469814/

คลิปที่ 6
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946401705469040/

คลิปที่ 7
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946405005468710/

คลิปที่ 8
https://www.facebook.com/eehanii.chehang/videos/946413545467856/

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง