ชุมชนคนต้นแบบวิถีพอเพียง : พะเยา

ชุมชนคนต้นแบบวิถีพอเพียง : พะเยา

กิจกรรม”ผู้ว่าศุภชัยเยี่ยมชุมชน”เสาร์ 27 สค.2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา เยี่ยมชมเฮือนปฏิมาเซรามิค บ.สันหมื่นแก้ว ม.10 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา .เฮือนปฏิมาเซรามิค เลขที่ ๖๖ หมู่ ๑๐ บ.สันหมื่นแก้ว ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา .ติดต่อ โทร.081-9609859 พิกัดนำทางGPSของที่ตั้งกลุ่ม N 19.28016 E 99.85178

ต่อจากนั้น..ไปเยี่ยมชม..นพดล รื่นเริง คร ต้นแบบพอเพียง บ ป่าแฝกเหนือ นพดล อายุ 55 ปี หลังจากเออรี่จากรับราชการทหารเรือ จ.ชลบุรี แล้วออกมาอยู่กับครอบครัวที่ บ.ป่าแฝกเหนือ หมู่ 3 ต.ป่แฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อาศัยอญู่ที่บ้านเลขที่ 319 ตำแหน่งพิกัด GPS ที่ N 19.41878 E 99.76109 ในบริเวณบ้าน 250 ตารางวา หรือ ประมาณ 2 งานครึ่ง ถูกเนรมิตให้เป็นป่า เว้นเฉพาะเป็นช่องทางเดิน ไม่ใช้ป่าโดยทั่วไป…แต่เป็นป่าเศรษฐกิจพอเพียง อุดมไปด้วย..ไม้ผล(ลำใย),พืชผักสวนครัว,มะม่วง,ขนุน,รองกอง,ต้นไผ่ลืมแล้ง,เลี้ยงไก่ไว้กินไข่,กาแฟ ฯลฯ..นพดลเขาบอกว่า ปลูกไว้กินเป็นหลัก เหลือก็ขายและแบ่งปันให้คนข้างบ้าน

ที่นี่มีหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแนวคิดของนพดลในการดำเนินชีวิตพอเพียง..คุยกับนพดลได้ที่ โทร.062-3925458

 

 

จุดสุดท้าย..เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คุณมัญชุกานต์ ติ๊ปปาละ ณ บ้านป่าแฝกดอย หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ..ในพื้นที่ 11ไร่ของเธอ เธอได้จับจอบ จับเสียมบุกเบิกผืนดินแปลงนี้ด้วยมือน้อย ๆ ของเธอเอง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2559 มานี้..ผ่านมา 9 เดือน ผลงานของเธอเริ่มที่จะออกดอกออกผล เขียงขจีไปทั้งผืนดินแปลงนี้

ผลงานการเกษตรแนวใหม่ของเธอประกอบด้วย..สวนยางพารา 7 ไร่,สวนปาล์ม,กระท้อน,ลำใย,หน่อไผ่หวาน,ข้าวโพดข้าวเหนียว,เลี้ยงไก่พื้นเมือง ประมาณ 70 ตัว,รั้วกินได้ด้วยผักหวานรอบแปลง,มีบ่อปลา 2 บ่อ และขณะนี้เธอกำลังเริ่มก่อสร้างโครงการปลูกองุ่น

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..