ชุมชนสองแคว2 จัดอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ชุมชนสองแคว2 จัดอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ชุมชนสองแคว2 จัดอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชน

                พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบหมายสั่งการให้  ร.ต.ต.วิ่ง หม่อง ภิชัย รองสว.(ป.)สภ.แม่สอด  หัวหน้าวิทยากรจากชุดชุมชนสัมพันธ์  พร้อมทีมงานชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.แม่สอด  เป็นวิทยากร  “การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชน”   ให้กับชาวบ้านในชุมชนสองแคว2 เขตเทศบาลนครแม่สอด จำนวน  30 คน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันอาชญากรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสิรฐ ปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการเปิดการฝึกการอบรม 

            โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ถือเป็นโครงการที่รวมพลังมวลชนอาสาสมัครกลุ่มน้อย เพื่อยุติและแก้ไขปัญหาของชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและทัศนคติที่ดีต่อสังคม โดยเสียสละความสุขความสบายส่วนตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน จึงนับได้ว่าเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป