ชุมชนเลม็ดร่วมกันคืนวิถีชุมชนคนไชยา

ชุมชนเลม็ดร่วมกันคืนวิถีชุมชนคนไชยา

          ไชยา..ดินแดนแห่งอารยธรรมศรีวิชัย น้อยคนนักที่ไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก ดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดบุคคลสำคัญของโลก ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ แห่งวัดสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   หันมามองอีกมุมหนึ่งของอำเภอไชยา ที่น้อยคนนักที่ได้รับรู้หรือได้เคยเห็น นั่นก็คือ อำเภอไชยาเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในภาคใต้ แต่บัดนนี้…วิถีเหล่านั้นกำลังจะเลือนหายไปจากเมืองไชยา เมืองที่เป็นต้นกำเนิด วิชามวยชื่อดัง มวยไชยา

          2553 คนตำบลเลม็ด หนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอไชยา ได้เริ่มรู้ถึงความเลือนหายของวิถีชุมชนเรื่องการทำนาข้าว มีปาล์มน้ำมันเข้ามาแทนที่  จึงร่วมกันจัดตั้งกลุ่มข้าวหอมไชยา โดยกำนันสุธรรม ทองแช่มเป็นประธาน ใช้แนวคิดง่ายๆว่าคนไชยาต้องพึ่งพาตนเอง ต้องจัดการชุมชนเลม็ดโดยคนเลม็ด  ความมั่นคงด้านอาหารก็คือเรื่องข้าว อยากมีข้าวก็ต้องทำนา อยากมีข้าวกินเองไม่ต้องให้ใครมากำหนดราคาก็ต้องทำนาเพื่อนำข้าวมาบริโภคในชุมชน รวมทั้งจะขยายพื้นที่ทำนาให้กลับดังเดิมเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานที่จะเป็นกำลังสำคัะญในอนาคต  ความคิดเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง รวมรวมสมาชิกได้ 8 คน ปรึกษาหารือกัน เชิญผู้มีความรู้มาช่วยด้านวิชาการ  เชิญเกษตรอำเภอเข้ามาร่วม เชื่อมต่อกับศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันู์ข้าวที่อำเภอกาญจดิษฐ์รวมทั้งคณาจาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จนกระทั่ง บัดนี้ เป็นเวลาเกือบ 5 ปี มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 24 คน มีพื้นที่ ทำนาร้อยกว่าไร่

          อำเภอไชยาหนึ่งใน 19 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ ประมาณ 1,004.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 50,314 คน มี 9 ตำบล และมีเพียง 2 ตำบลเท่านั้นที่ไม่มีพื้นที่ทำนา หลังจากพืชเศรษฐกิจที่ชื่อปาล์มน้ำมันเข้ามาที่ไชยา พื้นที่ทำนาของไชยาเริ่มถูกกลืนด้วยปาล์มน้ำมันเพราะประชาชนเห็นว่ารายได้ดีกว่าการทำนาข้าว  การสูญสลายวิถีชุมชนที่เคยทำนาเริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะ  “ผมคิดว่าการทำสวนปาล์มในพื้นที่ทำนามีรายได้ดีก็จริง แต่คนเหล่านั้นต้องนำเงินจากการขายปาล์มน้ำมันมาซื้อข้าวกินอยู่ดี แถมบางครั้งข้าวราคาแพง ด้อยคุณภาพและปนเปื้อนสารเคมี มันไม่คุ้มหรอกครับ แต่ผมทำนากันทุกคนในกลุ่มไม่ต้องซื้อข้าวกินและปลอดภัยไม่มีสารพิษเพราะเราทำนาอินทรีย์ มีข้าวเหลือเราขายได้ราคาดีเพราะข้าวหอมไชยาของเราเป็นที่รู้จักดีของคนภาคใต้” พี่อ๊อด นายเสวต จันทร์ทะนา รองประธานกลุ่มพูดกับทีมงานข่าวด้วยความภาคภูมิใจ  และยังบอกเราว่าความหวังในอนาคตคนตำบลเลม็ดจะมีศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำนาข้าวไว้สำหรับผู้สนใจได้เดินทางมาศึกษาดูงานอีกไม่นาน หากตอนนี้ใครสนใจก็เชิญติดต่อที่ พี่อ๊อดได้เลย ที่ 081-8947536

          จากนี้ไป ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จะต้องหาทางส่งเสริมเพื่อช่วยกลุ่มข้าวหอมไชย ในการทวงคืนวิถีชุมชนคนไชยาคืนมาหรือท่านจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก็สุดแล้วแต่ท่านจะคิด ถึงตอนนั้นสังคมก็คงจะได้จารึกไว้ว่า วิถีคนไชยาได้สูญสลายในยุคของท่าน

 บก.เก้าแต้ม นักข่าวพลเมือง รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษ ป.ตรี นิติศาสตร์ อาชีพหลัก เกษตรกร ทำสวนยางพารา ปัจจุบันเป็นคณะทำงานองค์กรชุมชนสุราษฎร์ธานี /คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 11 /ผู้สื่อข่าวชุมชนสุราษฎร์ธานี เคยเป็น บก.หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งของสุราษฎร์ธานีปัจจุบันลาออกแล้ว อุปนิสัยส่วนตัว รักความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบใคร เกลียดที่สุด คนเห็นแก่ตัว