ช่องอานม้า

ช่องอานม้า

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับ นักท่องเที่ยว และ แม่ค้า ตลาด ที่จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องอานม้า เมื่อวันที่ 18 เมษายน เวลา 10:00 น. ได้มีการสั่งปิดด่านชั่วคราว เพื่อให้แม่ค้าชาวกัมพูชาทำการรื้อถอน ร้านค้าที่ปลูกสร้างรุกล้ำไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง MOU ไทย-กัมพูชา และ เวลา 12:10 น. กลุ่มพ่อค้าชาวกัมพูชาตลาดช่องอานแซะ ได้ทำการรื้อถอนร้านค้าเรียบร้อยแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ทำการเปิดด่านเพื่อให้ประชาชนทั่ง 2 ประเทศทำการค้าขายกันตามปกติ

สำหรับนักท่องเที่ยว ทางไกล ที่ได้สอบถาม มาหลายท่านเพื่อทราบ ด่านเปิดตามปกติ

ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์

 ABOUT THE AUTHOR

http://narinsa9.blogspot.com/ E-mail : athit_300@hotmail.com narinsa@windowslive.com narinsa9@gmail.com Facebook : www.facebook.com/narinsa twitter : twitter.com/narinsa