ณ. เณรพักร้อน

ณ. เณรพักร้อน

              เป็นประจำของภาคฤดูร้อน ทุกปี กุลบุตรเยาวชน ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ นิยมเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ ผู้ปกครองหลายท่านยังมองว่า ช่วงปิดเทอมยาวนั้น ก็อยากให้บุตรหลานตนเอง พักผ่อนทางด้านวิญญาณ และได้ศึกษาธรรมะ ด้วย 

              เด็ก เยาวชน จากหลากถิ่น หลายบ้าน จากพื้นฐานทางสังคมที่ต่างกัน  จากวัฒนธรรม-ชาติพันธุ์ที่ต่างกัน ได้มาใช้ชีวิตอยู่รวมกัน ในบ้านหลังใหญ่ ที่เรียกว่าวัด มีพ่อ มีครู และพี คนเดียวกัน ที่เรียกกันว่า หลวงพ่อ หลวงพี่ และพระอาจารย์  

             ระยะหนึ่งเดือน ที่ได้มาอยู่รวมกัน ความลำบากปนสนุกสนาน ความรู้ปนสาระธรรม ที่เด็กเยาวชนจักได้รับแล้ว   ยังมีผู้คนที่ได้สำผัสกับความรู้สึก ที่เป็นปิติอย่างยิ่ง ที่ไม่อาจจับต้องได้ เมื่อได้เห็นเณรน้อย หลาย ๆ องค์ นอกจากพุทธศาสนิกชนแล้ว ก็แลเห็นไม่พ้นจะเป็นใครไปได้นอกจาก ผู้ปกครองสามเณร.

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวพลเมืองจรจัด