ดต.ประสิทธิ์ คุณจำเนียร ทิโน พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด

ดต.ประสิทธิ์ คุณจำเนียร ทิโน พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด

ดต.ประสิทธิ์ คุณจำเนียร ทิโน พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด

 ที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ดต.ประสิทธิ์ คุณจำเนียร ทิโน พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมามอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีนายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับมอบ ซึ่งมีสมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแม่สอดร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบเงินในครั้งนี้  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ 1.เตียงไฟฟ้า 3 ไก สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ 2.เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ 3.ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 4.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5.เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 6.เครื่องให้สารน้ำทางกระบอกฉีดยา 7.เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยวิกฤติ 8.เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 9.ตู้อุ่นสารละลาย 10.เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี 11.เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12.เครื่องวัดสัญญาณชีพ เป็นต้น หากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 055-531229,055-542337

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป