ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด รับมอบ สิ่งของช่วยน้ำท่วม จาก ห้างโรบินสัน สาขานครแม่สอด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมา

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด รับมอบ สิ่งของช่วยน้ำท่วม จาก ห้างโรบินสัน สาขานครแม่สอด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมา

ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด รับมอบ สิ่งของช่วยน้ำท่วม จาก ห้างโรบินสัน สาขานครแม่สอด ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมา

                จากความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสพอุทกภัยในประเทศเมียนมา ซึ่งขณะนี้ถึงแม้นว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่จะทุเลาเบาบางลงแล้วก็ตาม แต่ความเดือดร้อนของประชาชนยังคงต้องการเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และยารักษาโรค เพื่อดำรงชีวิตหลังน้ำลด และธารน้ำใจจากคนไทยก็ยังคงหลั่งไหลไปช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อย่างไม่ขาดสาย เช่นกันกับวันนี้ ดร..เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ก็ได้รับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในประเทศเมียนมา จาก นายกิตติชัย ฮังกาสี ผู้แทนจากห้างโรบินสัน สาขานครแม่สอด เพื่อผ่านทางเทศบาลนครแม่สอดไปช่วยเหลือ ชาวพม่าที่ประสบภัยน้ำท่วม…..ตามโครงการโรบินสัน ทำความดี ของห้างโรบินสัน โดยส่งมอบสิ่งของที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป