ดรีมอีสาน::อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ดรีมอีสาน::อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

          

“ด้วยสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ต่างกัน ทำให้การแก้ปัญหาจึงแตกต่างกันไปด้วย” นางสุวณา สุวรรณาจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวในพิธีเปิดงานดรีมอีสาน – อนาคตการภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (Dream Esan::Equity of Justice System ) ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

Dream Esan::Equity of Justice System เป็นโครงการที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยกระทรวงยุติธรรม (ศนธ,ยธ) ริเริ่มจัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ภาคอีสาน โดยก่อนหน้านี้เคยจัดกิจกรรมนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดมหาสารคาม  ครั้งที่สองที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่สามจัดที่จังหวัดสกลนคร และครั้งที่สี่จัดที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 1-5 กันยายา 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น

นางสุวรรณยังกล่าวอีกว่า “ประชาชนภาคอีสานส่วนใหญ่ตกเป็นลูกหนี้นอกระบบจำนวนมาก เนื่องจากขาดความรู้ในด้านกฎหมาย การทำสัญญา เมื่อถูกทวงหนี้หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม จึงไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที”

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการจัดกิจกรรมดรีมอีสานขึ้น  เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบันศึกษาในภาคอีสาน ร่วมกันสะท้อนปัญหาหนี้นอกระบบและกำหนดแนวทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในอนาคตอย่างเท่าเทียมร่วมกัน  เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายเพื่อพัฒนาหนี้นอกระบบให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษา ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว บางทีก็จริงจัง บางทีก็บ้าบอ