ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม : ความท้าทายก้าวต่อไปการอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม : ความท้าทายก้าวต่อไปการอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ถ้อยแถลงของ ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพ ต่อวาระครบรอบ 3 ปี หลังการลงนามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process) ระหว่างรัฐบาลไทยและขบวนการบีอาร์เอ็น ในดุลยปาฐก: เวทีรายงานความคืบหน้าของการพูดคุยสันติภาพ ปาฐกถา 3 “ความท้าทายและก้าวต่อไปของการอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ” งานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 วันที่ 28 ก.พ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเป็นการบันทึกเทป

ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม ระบุว่า พัฒนาการที่สำคัญมากในการพูดคุยสันติภาพรอบหลัง คือการเกิดขึ้นของมารา ปาตานีซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของขบวนการมาอยู่ในร่มองค์กรเดียวกัน และประกอบด้วยทุกภาคส่วนของความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ 

แม้ว่าจะมีการตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามกับมารา ปาตานี แต่ในความเห็นของเขามองว่า ไม่ควรต้องรอให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน หน้าที่ของเขาคือ การขับเคลื่อนการเจรจาสันติภาพให้เดินหน้า และเชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่ต่อต้านการพูดคุยสันติภาพก็จะมาร่วมด้วย หากเห็นความก้าวหน้าของกระบวนการสันติภาพ

20162802155715.jpg

20162802155725.jpg

20162802155731.jpg

20162802155739.jpg

20162802155745.jpg

20162802155756.jpg

20162802155803.jpg

20162802155811.jpg

20162802155820.jpg

20162802155948.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com