ตลาดสดแบบเกื้อกูล : บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

ตลาดสดแบบเกื้อกูล : บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”ของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา อาทิตย์31กค.2559 เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน “ตลาดนัดชุมชนบ้านทุ่ง”..ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ชุมชนแห่งนี้ได้จัดตั้งตลาดนัดชุมชน หรือ กาดหมั้วครัวแลง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอง สัตว์ที่เลี้ยงเอง ปลาในบ่อที่บ้านแม้กระทั่งของป่า เช่น ผักหวาน หน่อไม้ ถือว่าเป็นชุมชนแห่งการเกื้อกูลอย่าง
แท้จริง รับประกันได้เลลยว่าพืชผล ผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ 100 %

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..