ตอนที่ 3 ความฝันในวันเสรี

ตอนที่ 3 ความฝันในวันเสรี

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น

รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น

ประเด็น : การกระจายอำนาจ

ลักษณะรายการ  : สารคดี จำนวน 5 ตอน ความยาวตอนละ 52 นาที

ผู้ผลิต : ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง

 

ตอนที่ 3 : ความฝันในวันเสรี
ออกอากาศ วันที่ 29 มกราคม 2558

สำหรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว  การมีพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงความต้องการของผู้คนทุกฝ่ายคือเป้าหมายสำคัญ   ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ใฝ่ฝันถึงสิ่งนั้น    คนรุ่นใหม่กับความหวังถึงเสรีภาพ  อัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี และวิถีมลายูของตนเอง

 “ซาฮารี เจ๊ะหลง (แบร์)” ผู้ปฏิบัติงาน แห่งสำนักสื่อ Wartani เติบโตขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งหลังพ.ศ.  2547   เขาเรียนจบด้านรัฐศาสตร์ และสนใจงานด้านสื่อ มีแนวคิดและแนวทางที่ชัดเจนในวิถีมลายูของตนเอง 

“มุฮัมมัด เจ๊ะแว (บัง)” เจ้าหน้าที่ อบต.ดุซงญอ  อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  และเป็นแฟนคลับตัวยงของทีมฟุตบอลบ้านเกิด-นราธิวาส ยูไนเต็ด   “ดุซงญอ” ซึ่งเป็นชุมชนสำคัญที่มีสถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การได้ทำงานใน อบต.ดุซงญอ ทำให้บังได้มองเห็นปัญหาและความต้องการของชุมชน มีความฝันที่อยากให้บ้านเกิดของตัวเองก้าวไปในทิศทางที่ดี

พวกเขา มีความฝันอย่างไร หากเกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง  

 

 ABOUT THE AUTHOR

สารคดีชุด "กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น" ออกอากาศทุกวันพฤหัสฯ เวลา 22.30-23.30 น. เริ่ม 15 มกราคม 2558 ทางไทยพีบีเอส