ตอนที่ 4 อำนาจประชาชน

ตอนที่ 4 อำนาจประชาชน

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น

  • รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น
  • ประเด็น : การกระจายอำนาจ
  • ลักษณะรายการ  : สารคดี จำนวน 5 ตอน ความยาวตอนละ 52 นาที
  • ผู้ผลิต : ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง

 

ตอนที่ 4 : อำนาจประชาชน
ออกอากาศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ความพยายามจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ระหว่างรัฐกับประชาชน ก่อตัวขึ้นที่ “อำนาจเจริญ” ดินแดนที่แร้นแค้น แต่ผู้คนไม่ยอมจำนน

เมื่อคนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตน ด้วยสำนึกประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า ก่อรูปเป็น “ธรรมนูญอำนาจเจริญ” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้นำทิศทางที่ต้องการ โดยไม่ใช่แค่รอฟังการกำหนดจากส่วนกลาง

“พ่อใหญ่วิชัย ธยาธรรม” แห่งลำเซบาย บ้านท่ายางชุม ประสบปัญหานาล่มจากน้ำท่วมทุกปี ต้องเดินทางไปให้หน่วยราชการทุกระดับแก้ไขตั้งแต่อำเภอจนถึงทำเนียบรัฐบาล  ด้วยโครงสร้างการบริหารเช่นนี้ ทำให้ทุกวันนี้ ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข …ไม่ต่างจากปัญหาอื่นๆของชาวอำนาจเจริญที่ต้องรอความช่วยเหลือ และสั่งสมเรื้อรังจนมองไม่เห็นอนาคต

เมื่ออำนาจรัฐ ไม่ใช่คำตอบ จึงต้องลุกขึ้นประกาศอำนาจประชาชน ด้วยปฏิบัติการและฉันทามติของผู้คนนับหมื่น

จังหวัดที่ถูกมองว่า “ยากจน”  เป็นลำดันต้นๆของประเทศ กำลังจะพาตนเองไปในทิศทางใดและการจัดความสัมพันธ์อำนาจรัฐและอำนาจของประชาชน จะเจริญขึ้นทีละก้าวๆ ได้อย่างไรต่อไป

 

 ABOUT THE AUTHOR

สารคดีชุด "กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น" ออกอากาศทุกวันพฤหัสฯ เวลา 22.30-23.30 น. เริ่ม 15 มกราคม 2558 ทางไทยพีบีเอส