ตัวเลขร้อยละของชาวพม่า ว่าด้วยภัยแล้ง และความอดอยาก

ตัวเลขร้อยละของชาวพม่า ว่าด้วยภัยแล้ง และความอดอยาก

รายงานจากเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ซึ่งอ้างที่มาจาก Mizzima องค์กรสื่อในประเทศพม่าระบุว่า จากการสำรวจโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติพบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้งของพม่ามีอัตราความอดอยากหิวโหยและยากจนสูง

รายงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา บอกว่า มีตัวเลขมากกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้งต้องเผชิญกับการตกงาน ยากจนและเผชิญกับความอดอยากหิวโหย โดยการสำรวจใน 1,800 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในเขตตอนกลางอันแห้งแล้งของพม่า ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมัณฑะเลย์ ภาคสะกายและภาคมะกวย รวมถึงบางส่วนในเขตแห้งแล้งในภาคอิรวดีและภาคพะโค ส่วนสาเหตุมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ในการสำรวจยังพบอีกว่า มีครอบครัวของชาวบ้านในพื้นที่ราว 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ขาดสารอาหาร ชาวบ้านราว 25 เปอร์เซ็นต์ไม่มีสัตว์เลี้ยงอย่างวัวหรือควาย และ 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูก ด้วยเหตุภัยแล้งและเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้พื้นที่นี้ราว 31 เปอร์เซ็นต์ต้องไปหางานทำยังต่างประเทศ

ขณะที่ทางผู้อำนวยการกรมพัฒนาชนบทของพม่า อู จ่อ โม หล่าย กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้ถือว่ามีผลในด้านที่จะทำให้เห็นว่า ควรที่จะพัฒนาในพื้นที่ไหนอย่างไร รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นนั้นสามารถกำหนดโครงการพัฒนาที่มีความจำเป็นต่อในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับการสำรวจครั้งนี้จัดทำร่วมกัน 3 องค์กรคือ โครงการอาหารโลก กระทรวงปศุสัตว์และการพัฒนาเขตชนบทของพม่า และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)

ที่มา: สาละวินนิวส์ออนไลน์

 ABOUT THE AUTHOR

ติดตามข่าวสารเพื่อนบ้าน อาเซียน ต่างประเทศ และซอกมุมต่างๆ ของโลก