ตาก – เมียวดี ประชุมร่วมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)ครั้งที่ 3/2559

ตาก – เมียวดี ประชุมร่วมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)ครั้งที่ 3/2559

ตาก – เมียวดี ประชุมร่วมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)ครั้งที่ 3/2559

                 ที่ ห้องประชุมวีรบุรุษ สำนักงานการปกครองจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นายสุทธา  สายวาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมกับนายซี่ ตุ่ เส่ง รองผู้วาราชการจังหวัดเมียวดี ดำเนินการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City ) ครั้งที่ 3/2559  ซึ่งครั้งนี้ทางจังหวัดเมียวดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยก่อนการประชุม นายหลิ่ว โก่ อู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ร่วมให้การต้อนรับคณะฯพร้อมกล่าวเปิดการประชุม

                 ซึ่งที่ประชุมได้หารือในประเด็นหลักๆ ประกอบด้วย  ด้านความคืบหน้าข้อตกลงด้านการขนส่งสินค้าข้ามเเดน การขอใบอนุญาติขับรถ การใช้รถขนส่งสินค้าในพื้นที่  โดยทั้งสองฝ่ายจะนำเรื่องหารือภายในกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเเละผู้ประกอบการขนส่ง หากได้ข้อตกลงเเล้วจะดำเนินการทำ MOU ร่วมกันต่อไป การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกีฬา  โดยจะดำเนินการส่งเสริมเเละพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านกีฬาของทั้งสองประเทศ จะมีการจัดการเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทุกเดือนสับเปลียนกันเป็นเจ้าภาพจัด โดยจะเพิ่มชนิดกีฬา กอร์ฟ เเบตมินตัน เเละเทนนิส และกีฬาในประเภทหญิงอีกด้วย

                นอกจากนี้คณะทำงานยังร่วมหารือถึงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกันของทั้งสองจังหวัด (ตาก-เมียวดี) เพื่อเเจ้งกำหนดการ วัน เวลา การจัดกิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน  พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันมหาสงกรานต์สองเเผ่นดิน ตาก-เมียวดี โดยจังหวัดเมียวดี จัดวันที่ 12. เมษายน 2559 เเละจังหวัดตากร่วมจัดกับจังหวัดเมียวดี ในวันที่ 15 -16 เมษายน 2559 ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก

นอกจากนั้น ที่ประชุมมีการเเจ้งปัญหาการขุดทรายในเเม่น้ำเมย ตลอดจนได้ชี้เเจงกรณีการใช้ไฟในพื้นที่จังหวัดเมียวดีพร้อมเเนวทางการเเก้ไขปัญหาไฟดับภายในจังหวัดเมียวดีอีกด้วย

                อย่างไรก็ตาม  การประชุมคณะทำงานฯดังกล่าวจะเป็นกลไกการหารือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอันจะส่งผลสู่สร้างความเข้มเเข็งทางเศรษฐกิจและเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป//////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย อาณัติ คัมภีระ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป