ตาก-เมียวดี จัดงานมหกรรมเเสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองเเผ่นดิน ไทย เมียนมา อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนทั้งสองฝั่งแห่ร่วมงานจับจ่ายซื้อของอย่างเนืองแน่น

ตาก-เมียวดี จัดงานมหกรรมเเสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองเเผ่นดิน ไทย เมียนมา อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนทั้งสองฝั่งแห่ร่วมงานจับจ่ายซื้อของอย่างเนืองแน่น

ตาก-เมียวดี จัดงานมหกรรมเเสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองเเผ่นดิน ไทย เมียนมา อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนทั้งสองฝั่งแห่ร่วมงานจับจ่ายซื้อของอย่างเนืองแน่น

                 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เเละนายหลิ่ว โก่ อู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เป็นประธานร่วมเปิดงานมหกรรมเเสดงสินค้า otop สานสัมพันธ์สองเเผ่นดิน ไทย เมียนมา (ตาก -เมียวดี) โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน เเละประชาชนในจังหวัดตากเเละจังหวัดเมียวดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างเนืองแน่น

                สำหรับการจัดงานมหกรรมเเสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองเเผ่นดิน ไทย เมียนมา  ในครั้งนี้  สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPและประสบการณ์ต่างๆในการค้นหาตลาดใหม่ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงได้นำพ่อค้า แม่ค้า เเละกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP  นำสินค้ามาคุณภาพมาร่วม จำหน่าย กว่า 80 บูท โดยมีของอุปโภค  บริโภค และของฝากที่ระลึก ให้ประชาชนฝั่งเมียวดีได้เลือกซื้อ นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงโชว์ที่หลากหลาย เเละชมวงดนตรีชื่อดังของจังหวัดเมียวดีอีกด้วย 

                ด้าน นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า งานดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ทางจังหวัดเมียวดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมงานเลือกซื้อสินค้าจากประเทศไทย  ซึ่งก็ได้การตอบรับจากประชาชนในจังหวัดเมียวดีเป็นอย่างมาก สิ่งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ พ่อค้า แม่ค้า เเละกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ได้เปิดตลาดและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

                อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวจัดไปจนถึง วันที่ 13 มกราคม 2558  ตั้งแต่เวลา10.00น.-20.00น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจไปชมงานมหกรรมเเสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองเเผ่นดิน ไทย เมียนมา ก็สามารถทำบัตรผ่านพรมแดนไปเที่ยวงาน ได้ที่ ด่านพรมแดนแม่สอด จ.ตาก

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป