ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง“ ปีนเสาน้ำมัน สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา “

ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง“ ปีนเสาน้ำมัน สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา “

ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด  จ.ตาก   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง“  ปีนเสาน้ำมัน   สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา “

                ที่วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก   นายกิตติมศักดิ์ สีเดือน ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาว หมู่  1  ตำบลท่าสายลวด   ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “ ปีนเสาน้ำมันสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา “  ประจำปี  2559  โดยมีประชาชน,เยาวชนชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมแข่งขัน  กว่า    10 ทีม   สร้างความสนุกสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมาก 

                ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาว   กล่าวว่า    วิธีการเล่นกีฬาปีนเสาน้ำมัน  ขั้นตอนแรกต้องนำเสาไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรง นำมาตัดแต่งให้เกลี้ยงเกลาตลอดทั้งลำ ความยาวแล้วแต่จะกำหนด ส่วนมาก 4-5 เมตร แล้วปักฝังให้แข็งแรง ชะโลมด้วยน้ำมันพืชหรือน้ำมันก๊าซ เพื่อให้ลื่นเมื่อเกาะหรือปี่นป่าย ตรงปลายไม้ไผ่ส่วนยอดจะติดธนบัตรเป็นจำนวนเงินไม่น้อยทีเดียว เพื่อล่อตาล่อใจ ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาปีนป่าย จำนวนรางวัลมากน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดว่าจะติดใส่จำนวนมากน้อยเท่าไหร่และผู้ทีปีนเสาใกล้จะถึงยอดสูงสุดเพื่อปลดเอาเงินรางวัลบางครั้งเกือบจะหยิบได้อยู่แล้ว แต่กลับลื่นร่วงลงมาเสียก่อน

                ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาว    กล่าวไปว่า    สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “ ปีนเสาน้ำมัน  สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ” ประจำปี  2559 ขึ้นในครั้งนี้   เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสองประเทศ ไทย – เมียนมา  เพื่อรองรับการเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ.2558 ต่อไป//////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป