ต้นถั่วดาวอินคา พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

ต้นถั่วดาวอินคา พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

ต้นถั่วดาวอินคา พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

        20162106161028.png

 

                  ถ้าพูดถึงต้นถั่วดาวอินคาแล้วทุกคนอาจจะสงสัยอาจจะสงสัยว่าเป็นพืชชนิดใดแท้ที่จริงแล้วต้นถั่วดาวอินคาเป็นพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ถั่วดาวอินคามีลักษณะเป็นไม้เถาทรงพุ่ม ตัวฝักมักจะมี 4-8 แฉก มีรูปร่างเหมือนกับดาว มีเปลือกที่ครอบคลุมเมล็ดในถึง 3ชั้น ใน 1 ฝักมีเมล็ด 3-7 เมล็ดและเป็นพืชที่มีขนาดเล็กสีเขียวสดเมื่อฝักยังอ่อน และมีสีน้ำตาลเข้มเมื่อฝักแก่เต็มที ปัจจุบันได้เข้ามาปลูกที่พะเยาโดยเริ่มต้นที่ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

                  ต้นถั่วดาวอินคาจะเจริญเติบโตในระดับความสูง 2-3 เมตร พืชชนิดนี้ชอบในสภาพอากาศอุ่น เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดและความชื้นสูง ไม่ชอบให้มีน้ำขัง ดูแลได้ง่ายสามารถปลูกได้กับดินทั่วประเทศไทย ในการการนำมาประกอบอาหารทุกส่วนของต้นดาวอินคาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ยอดและใบอ่อน สามารถนำไปผัด ส่วนใบโดยเฉพาะใบที่ยังไม่แก่มากและเปลือกนำไปผึ่งแดด 1 – 2 แดด  แล้วไปต้มดื่มเป็นน้ำชา ส่วนเมล็ดนำไปสกัดเย็นเป็นนำมันซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ด้านการส่งออกผลผลิตจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมการปลูกและรับซื้อถั่วดาวอินคา โดยให้เกษตรกรทำสัญญากับบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบางส่วนเกษตรกรก็นำไปขายด้วยต้นเองเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม

                 การปลูกถั่วดาวอินคาสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่าหลายแสนบาทต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งพืชชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น มีวิตามิน A และ E อีกทั้งมีกรดไขมันโอเมก้า 3 6 และ 9 ในปริมาณที่สูง ซึ่งในอนาคตพืชชนิดนี้จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าตลาดต่างประเทศกำลังต้องการผลผลิตจากถั่วดาวอินคา

20162106161531.png

20162106161601.jpg

นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 ABOUT THE AUTHOR

นิสิต สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา