ถนนบนดอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่านชำรุดหนัก

ถนนบนดอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่านชำรุดหนัก

ถนนเข้าหมู่บ้านสะจุก
แยกจากถนนเชื่อมอำเภอบ่อเกลือ- เฉลิมพระเกียรติ( หมายเลข 1081) เป็นถนนราดยางมากว่า 10 ปี สภาพชำรุดอย่างหนัก เป็นหลุมบ่อลึกมาก บางช่วงไม่เหลือสภาพถนนเดิม อันตรายต่อการสัญจรเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านกว่า 7 หมู่บ้าน กว่า2,000 ชีวิตต้องฝากชีวิตไว้กับถนนเส้นนี้จริงๆ