ถิ่นไทลื้อเชียงคำ : พะเยา

ถิ่นไทลื้อเชียงคำ : พะเยา

วันอาทิตย์ที่ 25 กย.2559..ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 ต.หย่วน วันนี้เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ 12ปันนา..ม.1,2,3,4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา..นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ประชุมรับฟังการนำเสนอวิถีวัฒนธรรมไทยและเยี่ยมกิจกรรมท่องเที่ยวไทลื้อเชียงคำ..

ในโอกาสนี้ได้ต้อนรับ. ดร.ธนภน วัฒนกุล
อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปประเทศไทย..

รับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยยึดวิถีวัฒนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทลื้อ  สามารถเป็นต้นแบบที่ดี ขยายผลไปยังแก่ชุมชนอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ และปฏิบัติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

หลักจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุสบแวน  เยี่ยชมศาลา 12 ห้อง ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมติดผนัง บอกเรื่องราวของการอพยพถิ่นมามาตั้งหลักแหล่งในตำบลหย่วนปัจจุบัน  เยี่ยมหัตถกรรมการทอผ้าไทลื้อ และชมเฮือนลื้อ และร่วมรับประทานอาหารไทลื้อ บนเฮือนไทลื้อดังกล่าว..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..