ถ่ายทอดสด : MOU การพัฒนาสื่อสาธารณะระดับชุมชน | พะเยาทีวีชุมชน

ถ่ายทอดสด : MOU การพัฒนาสื่อสาธารณะระดับชุมชน | พะเยาทีวีชุมชน

ถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) วันศุกร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

 

กำหนดการ

 

เวลา

กิจกรรม

๑๓.๓๕  น.

ลงทะเบียน

๑๓.๔๕  น.

เปิดสถานีความคิด “อนาคตพะเยาทีวีชุมชนที่พึงปรารถนา”

 • พระครูศรีวรพินิจ ผู้ก่อตั้งสถาบันปวงผญาพยาว 
 • ดร.ชาลี   ทองเรือง  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 • คุณสมเกียรติ  สีมา  ผอ.สำนักสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส 
 • คุณชัยวัฒน์  จันธิมา  ผู้ประสานงานพะเยาทีวีชุมชน  
 • ผู้เข้าร่วมและเครือข่ายแลกเปลี่ยน
 • ดำเนินรายการโดย  ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ 

๑๔.๕๐  น.

พักอาหารว่าง

๑๕.๑๕  น.

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง  ธมฺมปญฺญมหาเถร) ,ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตัวแทนองค์กรทั้งสามฝ่าย และสักขีพยานจากหน่วยงานต่างๆ  พร้อมกันสวดมนต์ไหว้พระเจ้าตนหลวง

๑๕.๒๕  น. 

ทั้งสามฝ่าย  ร่วมลงนาม

 • นายสมชัย สุวรรณบรรณ                   ส.ส.ท.(ไทยพีบีเอส)
 • ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี                   มหาวิทยาลัยพะเยา
 • นายบรรจง  วงศ์ราษฎร์                      สถาบันปวงผญาพยาว

 

สักขีพยานร่วมถ่ายภาพและแสดงความปรารถนาลงบนรูปภาพการ์ตูน ฝีมือ อ.พลังกร  สุรเดช

 • พระสุนทรกิตติคุณ  วัดศรีโคมคำ                       
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา                  
 • ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกพะเยา
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                         
 • นายกเทศบาลเมืองพะเยา                  
 • ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา           
 • ตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  พะเยา  
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
 • ประธานกลุ่มรักบ้านเกิด      
 • ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา        
 • ตัวแทนสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง
 • ตัวแทนเครือข่ายชาวประมง
 • ตัวแทนกลุ่มการเมืองภาคประชาชน (เหลือง-แดง)
 • ตัวแทนเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง
 • ตัวแทนเครือข่ายแม่ญิงพะเยา
 • ตัวแทนองค์กรต่างๆ 

๑๕.๔๕  น.

คุณชรีพร ยอดฟ้า และน้องภีม   เป็นตัวแทนชุมชน นมัสการนิมนต์พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  เปิดทีวีช่อง “พะเยาทีวีชุมชน”

๑๕.๕๐  น.

นายวัชระ  ศรีคำตัน   ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ  กล่าวเจตนารมณ์ “พะเยาทีวีชุมชน”

๑๕.๕๕   น.

“ลูกข้าวนึ่ง”    นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  อ่านค่าวขอบคุณ ผู้ร่วมงาน

๑๖.๐๐  น.

ร้องเพลง “พะเยาม่วนแต้”  ปิดท้ายการลงนาม  และพักกิจกรรมที่วัดพระเจ้าตนหลวง

๑๗.๓๐  น.

เครือข่ายเดินทางไปพร้อมกันที่บูธกิจกรรมงานฤดูหนาวและกาชาดฯ ณ สถานีขนส่งพะเยา

๑๘.๐๐  น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.(ไทยพีบีเอส)  ประธานสถาบันปวงผญาพยาว และเครือข่าย  ร่วมเปิดนิทรรศการ “พะเยาทีวีชุมชน” และกิจกรรมถ่ายทอดต่างๆ

 • นายประพล  ประวัง กรรมการพะเยาทีวีชุมชน  พิธีกรตลอดงาน 
 • ทีมพะเยาทีวีชุมชน และเครือข่าย  ร่วมถ่ายทอดสด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีวีชุมชน ทีวีสาธารณะระดับชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน