ถ่ายทอดสด : วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2015 “สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ”

ถ่ายทอดสด : วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2015 “สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ”

20152802084309.jpg

กำหนดการ

วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2 

สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ
Visible/Visionary Peace

 
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ หอประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

#vivipeace

 

08.00 – 09.00 น.            
ลงทะเบียนรับเอกสารสำคัญ และหนังสือใหม่ว่าด้วยกระบวนการสันติภาพอย่างน้อย 11 เล่ม อาทิ
คู่มือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร?
การต่อสู้ที่ปาตานีของ ‘วันกาเดร์’
พื้นที่กลาง คนใน และสันติภาพ
เส้นทางกระบวนการสันติภาพปาตานี
เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?
ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?
เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ ‘ชายแดนใต้จัดการตนเอง’
สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม
พลังธรรมแห่งจินตนาการ
ภาคใต้ของประเทศไทย: การนำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ
ฯลฯ
(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า)
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

 
09.00 – 09.10 น.
กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
09.10 – 09.30 น.            
กล่าวเปิดงาน โดย ผศ. สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
09.30 – 10.30 น.            
ดุลยปาฐกว่าด้วย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่ [Balancing Keynote Speakers on Visible/Visionary of the Peace Dialogue: A New Round]
พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้อำนวยการศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4)
อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม สมาชิกกลุ่มผู้มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐ
แนะนำองค์ปาฐก โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
10.30 – 11.45 น.
วาระสันติภาพจากพื้นที่ (Agenda Damai Dari Rakyat)
การกล่าวแถลงการณ์ของบรรดาเครือข่ายภาคประชาสังคม
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์
เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)
สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสต์ภาคใต้
กลุ่มด้วยใจ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้และเครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (WePeace)
เครือข่ายสาธารณสุขยะรัง
สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ (PPS)
กลุ่มเยาวชนความฝันชายแดนใต้ (Dream South)
เครือข่ายชุมชนศรัทธา “กัมปงตักวา”
ดำเนินรายการโดย
– ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว “ข่าวสามมิติ”
– อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ โปรดิวเซอร์สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
 
11.45 –12.00 น.
ทบทวนบทบาท “ตัวเชื่อมต่อ”: อัฮหมัด สมบูรณ์กับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
โดย นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
12.00 – 13.30 น.            
พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
 
13.30 – 13.45 น.           
กล่าวเปิดเสวนาวิสัยทัศน์
‘Peace Comm.’: การศึกษาและพัฒนาสื่อเพื่อสันติภาพ
โดย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
13.45 – 16.00 น.            
เสวนาวิสัยทัศน์: แนวโน้มการสื่อสารหลากหลายช่องทางกับสันติ (ที่มองเห็น) ภาพ
พระอธิการสมชาติ ฐิติปญโญ ตัวแทนจาก “สามเณรชาแนล” ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ยะห์ อาลี ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ (DSP)
อิสมาอีล ฮายีแวจิ*  บรรณาธิการสำนักสื่อวัรตานี (Wartani)
ตูแวดานียา มือรีงิง บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน (AMAN News) และผู้สื่อข่าวช่อง 3 มาเลเซีย (TV3)
อับดุลการีม อัสมะแอ ผู้อำนวยการผลิตสื่ออัสสลามมีเดีย (สื่อสันติภาพ) สถาบันอัสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สุวัจนา ทิพย์พินิจ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อพลเมือง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
ดำเนินรายการเสวนา โดย
– รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
– สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
 
ขมวด “ภาพ” กระบวนการสื่อสารและพลังการสื่อสารใหม่
โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
 
16.00 -16.30 น.             
กล่าวปิดงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
โดย ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอส์ นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
 
หมายเหตุ:
ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ www.deepsouthwatch.org, www.citizenthaipbs.net และ  www.ycncabletv.net และติดตามการทวิตได้ที่ #vivipeace
ผู้ประสานงาน: ฐิตินบ โกมลนิมิ  โทร.089-142-1112  email: thitinob@gmail.com
 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง