ถ่ายทอดสด ป.ป.ช. จังหวัดตาก แถลงข่าวผลงานที่ผ่านมา และลงบันทึก MOU กับเทศบาลนครแม่สอด อปท.

ถ่ายทอดสด ป.ป.ช. จังหวัดตาก แถลงข่าวผลงานที่ผ่านมา และลงบันทึก MOU กับเทศบาลนครแม่สอด อปท.

ถ่ายทอดสด ป.ป.ช. จังหวัดตาก แถลงข่าวผลงานที่ผ่านมา และลงบันทึก MOU กับเทศบาลนครแม่สอด อปท.โปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น ที่อาคารโอทอป อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป