ถ่ายทอดสด: เปิดสภาพลเมืองวาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว” (เชียงใหม่)

ถ่ายทอดสด: เปิดสภาพลเมืองวาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว” (เชียงใหม่)

ติดตามการถ่ายทอดภาพและเสียง 

ชาวเชียงใหม่ ร่วมเปิดสภาพลเมือง วาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว”

วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.58 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 

ทีวีออนไลน์ ทาง 
1.www.livebox.me/teeneechiangmai
2. www.citizenthaipbs.net 

วิทยุออนไลน์ ทาง

คนเมืองเรดิโอ http://www.khonmuang.org/radio.php

 

กำหนดการ

3 พฤษภาษาคม 2558

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

13.00 – 13.20 น. ความเป็นมาของสภาพลเมืองเชียงใหม่
โดย : นายสวิง  ตันอุด คณะทำงานสภาพลเมือง 

13.20 – 16.00 น. เปิดสภาพลเมือง
โดย : นส.สุรีรัตน์  ตรีมรรคา  ประธานสภาพลเมือง
– สรุปมติสภาพลเมือง วาระ “ข่วงหลวงเวียงแก้ว” ครั้งที่ ๑
โดย : นส.บุษยา  คุณากรสวัสดิ์  กองเลขาฯ สภาพลเมือง
– ผู้ขอเปิดสภา นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวจากมติสภาพลเมืองครั้งที่ ๑ 
โดย : นางเสาวคนธ์  ศรีบุญเรือง และ นายชำนาญ  จันทร์เรือง
– หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
– เปิดให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
– หาข้อสรุป
– ปิดสภา

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง