ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ปิดโครงการฝึกอบรมใช้ภาษาต่างประเทศ

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ปิดโครงการฝึกอบรมใช้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 6 มิ.ย.59 ที่หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ “ค่ายภาษา ENGLISH – CHINESE CAMP” โดยมีคณะผู้ช่วยบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานกรรมการชุมชน ผู้มีเกียรติ และนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีฯ

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเรียนรู้เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และขอขอบคุณโรงเรียนสิงห์สมุทร ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ บุคลากรครูและนักเีรยน โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ โรงเรียนเลิศปัญญาร ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนและบุคลากรครู ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรีรยนภาษา JBS จังหวัดระยอง สนับสนุนวิทยากรในการอบรม และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในนามของคณะทำงานโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลเขตรอุดมศํกดิ์ ได้เล็กเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 มิ.ย.59 มีนักเรีรยนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 100 คน และจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดการอบรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในระหว่างวันที่ 2 – 5 มิ.ย.59 จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ สวนนงนุชพัทยา ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบ ร้อย จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้ัอง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ฝ่ายที่สนับสนุนโครงการฯ เป็นอย่างดี

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 0871452477

20160606162932.jpg

20160606162945.jpg

20160606162957.jpg

20160606163027.jpg

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.