ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมผู้ประกอบการ ยกระดับร้านอาหาร

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมผู้ประกอบการ ยกระดับร้านอาหาร

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์ มาบรรยายทางวิชาการ และฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 80 คน ได้รับฟัง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายไพโรจน์ กล่าวว่า อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต อาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความสำคัญที่ทำให้สุขภาพดีไม่เจ็บป่วย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี การที่ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย ต้องมีความรู้ และตระหนักในเรื่องการประกอบอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ได้นำความรู้ไปพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 087-145-2477

20162106154313.jpg

20162106154322.jpg

20162106154328.jpg

20162106154337.jpg

20162106154348.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.