ทหาร – ป่าไม้- ครู-ชาวบ้าน ร่วมปลูกป่า และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต)

ทหาร – ป่าไม้- ครู-ชาวบ้าน ร่วมปลูกป่า และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต)

ทหาร – ป่าไม้- ครู-ชาวบ้าน ร่วมปลูกป่า และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต)

                ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต) บ้านรวมไทย8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก  นายกฤษนะ จันทร์อินทร์ อดีตปลัดอบจ.ตากที่ปรึกษานายกอบจ.ตาก เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระอธิการสุทธิพร อภิฉนโท เจ้าอาวาสวัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผอ.โรงเรียนรวมไทย 2 , เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ป่าไม้โครงป่าซับน้ำ คีรีราษฏร์ โครงการพระราชดำริ, ผู้ใหญ่บ้านรวมไทย 8 ,สมาชิกอบต.,คณะครู ร.ร.รวมไทย 2 ,พร้อมชาวบ้าน ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถด้วยวัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต) ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก  โดยทางวัดได้ก่อสร้างอุโบสถ์ คณะกรรมการจึงได้พร้อมใจกันกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างโดยตัวอาคารมีความกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ชั้นล่างเป็น ที่พัก ชั้นที่ 2 เป็นศาลาปฎิบัติธรรม ชั้นที่ 3 เป็น อุโบสถ โดยมีขนาดของอุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตรและหลังจาก ทอดผ้าป่าเสร็จแล้ว..ก็ได้ร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำ เนื่องใน วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา

ภาพ / ข่าว  ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป