ทัวร์บุญ วัดเด่นวัดดัง ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ทัวร์บุญ วัดเด่นวัดดัง ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

กล้วยตากฉ่ำหวาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลื่อมใสหลวงพ่อหรั่ง โอท็อปดังห้าดาว

สืบสาวตํานานหลวงพ่อยม ชมประเพณีแข่งเรือบก โบสถ์นาคปรกบนดอกบัว

อําเภอบางกระทุ่ม เดิมทีชื่อ อําเภอนครป่าหมาก

เนื่องจากมีต้นหมากขึ้นมากมาย แต่ในปัจจุบันอําเภอบางกระทุ่ม

เป็นอําเภอที่อุดมสมบูรณ์มีน้ําทํานา มีป่าทึบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

จึงก่อตั้งบ้านเรือนและมีการก่อสร้างวัดวาอารามมากมายในอําเภอ

อําเภอบางกระทุ่มเป็นอีกอําเภอหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่มีชื่อเสียงในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์

OTOP แต่เราจะพามาทัวร์รับบุญวัดเด่นวัดดังในอําเภอบางกระทุ่ม…

image001

วัดแรกที่จะพามารับบุญ คือ วัดสามเรือน โดยมีหลวงพ่อหรั่งพระเกจิอาจารย์เมืองพิษณุโลกผู้มีอาคมขลังและวาจาสิทธิ์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งนครป่าหมาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

image003

วัดตายม เป็นวัดประจําตําบล และชื่อ ” วัดตายม ” ยังเป็นชื่อเรียกของ ตําบลวัดตายม
ซึ่งเป็นตําบลหนึ่งในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานขององค์ “หลวงพ่อยม”
หลวงพ่อยม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านวัดตายมและชาวพิษณุโลก
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย ปัจจุบันวัดตายมตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 1 ตําบลวัดตายม
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

image005

เมื่อสักการะบูชาพระเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับก็จะต้องมีของฝากไปติดไม้ติดมือให้ญาติผู้ใหญ่
กล้วยตากบางกระทุ่ม” มาจากกลุ่มเกษตรกรบางกระทุ่ม เป็นผู้ริเริ่มการผลิตกล้วยตากขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2547 โดยมีชาวบ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

image009image007

นอก จาก วัดสามเรือนและวัดตายม ก็ยังมีวัดที่เด่นและดังอีกมากมาย ในอําเภอบางกระทุ่ม และก็ยังมีสินค้า OTOP ของชุมชนต่างๆอีกมากมาย ให้อําเภอบางกระทุ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของท่านแล้วท่านจะได้พบความสุขกับ การอยู่อย่างชาวบ้านอย่าง

นางสาวสุมาลี สิงห์เรือง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

image012 image014 image016

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/